🕗 CONSULTA DE HORARIOS
✍️ PARTE DE DISCIPLINA
📆 SISTEMA DE RESERVAS

Salón de Usos Múltiples

Salón de Tutorías

Carrito de portátiles 01

Carrito de portátiles 02

Carrito de portátiles 03

🛠️ REPORTE DE INCIDENCIAS
🖋️ ANEXO I